Disclaimer

Disclaimer

Goed om te weten

De website van NextDeli bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kunnen wij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Een door NextDeli verstuurd (email)bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan jou is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

  • NextDeli gebruikt foto’s of ander beeldmateriaal als onderdeel van onze site.
  • Op alle foto’s van NextDeli.com zijn auteursrechten van toepassing. Voor het gebruik van onze foto’s moet dus toestemming gevraagd worden.
  • Wie zonder toestemming een foto gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of wat dan ook.
  • Bij het kopiëren van foto’s van internet om die op een website of op andere wijze te gebruiken, dient de gebruiker zich ervan te vergewissen of het gebruik ervan vrij van auteursrechten is. Als niet expliciet kan worden vastgesteld dat vrij gebruik is toegestaan, dient men per definitie aan te nemen dat een foto onderhevig is aan copyright en mag dan niet gebruikt worden. Degene die een foto, waarvan niet is vastgesteld dat deze vrij van rechten is, desondanks gebruikt, neemt bewust het risico van illegaal gebruik met de kosten die daarbij horen. Wij zullen er in alle gevallen toe overgaan om een schadeloosstelling te vorderen.
  • Het verwijderen van een aan copyright onderhevige foto, na facturering op een website verandert niets aan het voormalig illegaal gebruik. Dat staat immers vast (d.m.v. een screendump) en de duur van het gebruik is volkomen irrelevant voor het ontstaan van de totale betalingsverplichting.
  • De schadeloosstelling voor het illegaal gebruik van foto’s is bedoeld als compensatie voor de schade die ondervonden wordt door dit gebruik. Er is ook commerciële schade alsmede schade door verlies van inkomsten als anderen daardoor gestimuleerd worden tot hetzelfde illegaal gebruik. 
  • NextDeli.com is een handelsnaam van NextDeli BV. Zij is ingeschreven bij de K.v.K onder nummer 60546247
NextDeli gebruikt cookies om te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Door deze site te blijven gebruiken, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Accepteren