Privacyverklaring

Privacyverklaring

NextDeli heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan.

Om die reden wordt zorgvuldig met je persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met je persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via bijvoorbeeld deze website is NextDeli BV, hierna: ”NextDeli”. Onze contactgegevens tref je onderstaand aan.

1. Wie zijn wij

Onze contactgegevens zijn:

E-mail: info@nextdeli.com

Website: www.nextdeli.com

Bezoekadres: Oostergracht 28, 3763 LZ, Soest

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via onze website.

2. Verwerking van je gegevens

Bij een bezoek aan onze website of bij het invullen van een contactformulier verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van je. Wij gebruiken en bewaren deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende:

Klant worden

Indien je klant wilt worden van NextDeli, kan je jezelf daarvoor opgeven via de registratiepagina op de website. Voor je registratie hebben we je voor- en achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, KvK nummer en soort bedrijf nodig en slaan we de hierboven genoemde gegevens van je op.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan de Leveranciers geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank. Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Leverancier worden

Indien je leverancier wilt worden van NextDeli, kan je jezelf daarvoor opgeven via de registratiepagina op de website. Voor je registratie hebben we je voor- en achternaam,   e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, KvK nummer en soort bedrijf nodig en slaan we de hierboven genoemde gegevens van je op.

Contact 

Je kunt altijd met ons bellen of e-mailen als je vragen hebt over NextDeli. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Dat is ook handig voor het geval je ons nog een keer terugbelt. Ook kun je ons vragen stellen via diverse social-mediakanalen. Ook hier geldt dat je zelf bepaalt welke gegevens je verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vraag.

Nieuwsbrief

Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en verdere ontwikkelingen versturen wij nieuwsbrieven. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we je (voor)naam en e-mailadres. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

3. Rechtsgronden voor verwerking

Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  • het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen jou en ons;
  • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
  • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie; en de uitdrukkelijke toestemming die jij hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

4. Bewaren van je gegevens

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om een vraag of verzoek af te handelen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. De gegevens die we van je verzamelen worden altijd binnen de Europese Unie opgeslagen.

5. Beveiliging van je gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij hebben het onderhoud en de technische ondersteuning van onze website en onze nieuwsbrief bij verschillende externe partijen ondergebracht. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Op onze website zijn social media buttons en links naar andere websites opgenomen. Deze buttons en links verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.

7. Bezoek aan onze website; cookies

Als je onze website bezoekt, verwerken wij ook persoonsgegevens. Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie en bezochte pagina’s van onze site te analyseren. Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website cookies op jouw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd.  Wij maken gebruik van first party cookies. Deze worden door ons gebruikt om ervoor te zorgen dat de website optimaal functioneert.

Third party cookies

Deze cookies worden geplaatst door derden, in dit geval m.b.t. de analyse van de website door Google Analytics.

Functionele cookies

Deze cookies houden jouw voorkeuren bij en onthouden dat je al eerder op de website bent geweest.

Analytische cookies

Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. In bijvoorbeeld Google Analytics kunnen de aantallen bezoekers, locatie van bezoekers en gebruikte browser worden gemeten.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Verwijderen en wijzigen van cookies

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel je als bezoeker van onze website de website nog steeds kunt bezoeken als je cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten.

8. Jouw rechten

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:

  • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
  • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
  • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
  • aanpassing van jouw persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
  • overdracht van jouw persoonsgegevens.

Je kunt jouw verzoek schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Je ontvangt een reactie binnen 4 weken. We willen wel zeker weten dat jij écht bent wie je zegt dat je bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken. Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan jouw verzoek. Als dit het geval is zullen wij dit gemotiveerd laten weten. Ben je het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij jouw verzoek hebben afgewikkeld, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uitschrijven van onze nieuwsbrief is heel eenvoudig. Bij elke nieuwsbrief vindt u onderin een link waar u zich kan uitschrijven.

Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

9. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

10. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomende gevallen zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

NextDeli gebruikt cookies om te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Door deze site te blijven gebruiken, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Accepteren